Polip nedir, CAD EYE ile teşhis ve tedavisi nasıldır?


Polipler, çoğunlukla küçük, düz yumrular veya küçük mantar benzeri saplar gibi görünen anormal doku büyümeleridir. Poliplerin çoğu iyi huyludur, yani kanserli değildir. Ancak anormal hücre büyümesine bağlı olduklarından, sonunda kötü huylu veya kanserli hale gelme potansiyeline sahiptirler. Bağırsakta oluşan poliplerinin erken dönemde kolonoskopi ile tespit edilmesi ve  çıkarılarak tedavi edilmesi, poliplerin kansere dönüşüp hayati tehlikeye yol açmasını önlemek açısından büyük önem taşımaktadır.  Polip tedavisi, poliplerin bulundukları yere, boyutlarına ve iyi huylu veya kötü huylu özellikler gösterip göstermemelerine göre değişiklik gösterse de sıklıkla aynı kolonoskopi seansında poliplerin güvenli şekilde çıkarılması ile tedavisi yapılmış olur.

Endoskopik uygulamalarda CAD EYE yapay zeka teknolojisi, kalın bağırsak poliplerinin hata payı olmadan belirlenmesini sağlayarak, hastalığın tanı ve tedavisinde önemli fayda sağlamaktadır.

Polip teşhisinde CAD EYE teknolojisi kullanımı

Kalın bağırsakta bulunan genellikle iyi huylu olan poliplerin tedavisi ihmal edilirse, zaman içinde anormal büyüme ve başkalaşım göstererek kolon yani kalın bağırsak kanserine dönüşebilir. Özellikle 50 yaşından sonra görülme sıklığı artan polipler CAD EYE teknolojisi ile erken dönemde teşhis edilebilir.

CAD EYE, kolondaki endoskopik lezyon tespiti için yapay zeka teknolojisinden faydalanan yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji gerçek zamanlı polip algılama oranını en üst seviyeye yükseltmeyi, görüntünün köşesinde kalan gözden kaçma ihtimali daha yüksek olan lezyonların, daha az fark edilen düz lezyonların ve çoklu poliplerin aynı anda teşhisine imkan sunmaktadır. Bu sayede kalın bağırsak kanseri gibi hayati sonuçları olabilecek ciddi bir hastalığın önüne geçilebilmektedir.

CAD EYE teknolojisi ile şüpheli bir polip tespit edildiğinde, konum haritasındaki farklı renk kodlarının kullanımıyla görsel olarak gösterilen bir polipin hiperplastik (görece daha masum) veya neoplastik (kansere dönüşme potansiyeli görece daha yüksek) olup olmadığını gerçek zamanlı olarak, görüntüyü dondurmadan ve de yakınlaştırma ile işlem süresini uzatmadan analiz eder.

CAD EYE uygulaması ve avantajları

CAD EYE uygulaması kolonoskopiye benzer bir uygulamaya sahiptir. Operasyondan önce bağırsağın temizlenmesi sağlanır. Bir gün öncesinden itibaren yeme içme durdurulur. Anestezi altında toplam 15-20 dakika süren bir işlemdir. Ucunda kamera bulunan özel bir aletle bağırsaktaki polipin yeri, büyüklüğü, tanımlaması yapılır. Yapay zeka teknolojisini kullanan CAD EYE tekniği ile kolonoskopi sırasındaki görüntüler hem doktorun ekranına yansıtılır hem de kendi yapay zeka işlemcisine gönderilir. Bu sayede kolon poliplerinin saptanma oranını en üst seviyelere çıkarır. Genellikle aynı işlem sırasında poliplerin alımı da gerçekleştirilir.