Anti reflü mukozektomi (ARM) tedavisi


Asit reflü, midenizdeki içerik yemek borunuza doğru hareket ettiğinde yani geri kaçtığında meydana gelir. Aynı zamanda gastroözofageal reflü olarak da adlandırılır. Haftada ikiden fazla asit reflü ile uyumlu sayılabilecek göğüs kısmında ağrı ve yanma, ağıza kadar acı su gelmesi gibi şikayetleriniz varsa, gastroözofageal reflü hastalığınız olabilir. Bu durum kalıcı olur ve tedavi edilmezse bazen ciddi komplikasyonlara sebebiyet verebilmektedir.

Reflü hastalığı, sıklıkla mide asidinin yemek borusuna (özofagusa) kaçması sonucu oluşmaktadır. Bu kaçışın en sık nedeni, yemek borusu ve mide arasındaki kaslardan oluşan özofagus alt sfinkteri adı verilen ve sadece lokmalar geçtiğinde açılan kapakçık benzeri yapının sürekli açık olmasıdır.

Asit reflü göğsünüzde rahatsız edici bir yanma hissine neden olabilir ve bu da boynunuza doğru yayılabilir. Bu his genellikle mide ekşimesi olarak bilinir. Ayrıca midenizdeki asit, yiyecek veya sıvıyı ağzınıza geri getirmenize de neden olabilir ve bu geri kaçan asit sebebiyle ağzınızın arkasında ekşi veya acı bir tat gelişebilir. Bazı durumlarda reflü yutma güçlüğüne dahi sebep olabilir, kronik öksürük veya astım gibi solunum sorunlarına yol açabilir.

Reflü tanısında altın standart yöntem yanlış bilinenin aksine endoskopi değil,  pH metredir. Endoskopi sırasında yemek borusuna bırakılan kapsül, pH ölçümlerini hastaya hiç rahatsızlık vermeden 2 gün boyunca mümkün kılmaktadır. Daha sonra dışkı yoluyla kendiliğinden atılan bu kapsülün verdiği veriler sayesinde, hastada tüm reflü atakları saptanabilmekte ve reflünün şiddetine göre tedavi yöntemi belirlenmektedir.

Reflü tedavi seçenekleri

Reflü tedavisinde en önemli nokta yaşam tarzında değişiklik yapmaktan geçer. Bazı hastalar, yaşam tarzında değişiklik yaparak veya ilaçlarla reflüyü kontrol altında tutabiliyorken, bazı hastalarda bu ilaç tedavisi ya işe yaramaz ya da hasta her gün ilaç kullanmaya bağımlı hale gelir.   Bu durumda,  hastaneye başvuran hastalara mide kapakçığı gevşekliğinin giderilmesini amaçlayan cerrahi veya endoskopik teknikler uygulanabilir.

Anti-reflü mukozektomi (ARM) tedavisi

Anti-reflü mukozektomi (ARM), gastroözofageal reflü hastalığı için uygulanan endoskopik bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde,  normal endoskopik işlemde kullanılandan farksız bir endoskopi aleti kullanılmaktadır. Amaç normal şartlarda reflü için doğal bir bariyer görevi gören, mide girişinde bulunan ve kabaca mide kapağı olarak adlandırılabilecek olan valf benzeri anatomik yapıyı onarmak ve daha sıkı hale getirmektir. Bunun için, bu bölgedeki 3-4 cm. uzunluğundaki yüzeyel doku kısmi ve kontrollü şekilde çıkarılır. Son derece güvenli olan ve hastanın işlem sırasında da sonrasında da ağrı ya da sızı duymadığı bu yöntem ile, çıkarılan yüzeyel dokunun olduğu alan günler içinde iyileşirken nisbi bir daralma sağlamakta ve bu iyileşme dokusu mide kapağını daha sıkı ve reflüyü engeller hale getirmektedir. Cerrahiye kıyasla daha kısa tedavi süresi, daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme sağlayan bu yöntem sayesinde  hastalar işlemin ardından aynı gün beslenmeye başlamakta ve hiç hastanede yatırılmadan evlerine dönebilmektedir.